Användare: Ej inloggad
Skip Navigation Links

Information och Regler

 

Max antal tillåtna personer per lokal

Lokal

Max antal personer

Max antal personer sittande

Gasquen

200

120

Kröken

75

75

Puben

200

-

Gamla Matsalen

300

200

Nya Matsalen

400

250

Hyllan

150

150

Gröten

75

75

Osqvik

80

80

 

Möbler som garanteras per lokal

Lokal

Antal stolar

Antal Bord

Gasquen

120

30

Kröken

80

27

Puben

-

-

Gamla Matsalen*

122

24

Nya Matsalen

176

44

Hyllan

100

20st 4-manna och 10st 2-manna

Gröten

54

12

Extra möbler (i Nymble)

57

19

Osqvik

 

 

*Möblerna i Gamla Matsalen dagtid hör ej till lokalen utan till Restaurangen. Dessa möbler används enbart för restaurangens egen verksamhet och event. De möbler som hör till lokalen står i mellanväggen mot Nya Matsalen.

 

Bokningsbara tider per lokal

Vardagar

Lokal

Tidigast starttid för bokning

Senast sluttid för bokning

Gasquen*

15.00

01.00

Kröken*

08.00

01.00

Puben

15.00

01.00

Gamla Matsalen

18.00 (fredagar: 16.00)

01.00

Nya Matsalen

15.00

01.00

Hyllan

15.00

01.00

Gröten

15.00

01.00

Bastun

15.00

05.00

Osqvik**

13.00

12.00

 

*Mellan 11/8 och 21/9 gäller Nymbles serveringstillstånd även i denna lokalen.

**För Osqvik gäller dygnshyra från 13.00 dag 1 till 12.00 dag 2. För mer information se Prislistan.

Helger

Helgtid är bokning möjligt från klockan 08.00 för samtliga lokaler förutom Osqvik.

Dispens för andra tider

I särskilda fall kan lokaler bokas andra tider. Detta gäller till exempel lunchföreläsningar, mässor och liknande evenemang med tydlig koppling till studentnytta.

För dispens kontakta THS Evenemangschef, event@ths.kth.se.

 

Städregler

Om ej annat bestäms på förväg är det följande städrutiner som gäller. Önskas extra städ beställas, kontakta lokalbokning@ths.kth.se.

Vid bristfällig städning förbehåller sig THS rätten att ta ut en städavgift på 400 kr per timme som städarna jobbar extra.

Gasquen

I Gasquen är det fullvärdig städ som gäller. Med detta menas att lokalen ska återställas till ursprungligt skick, toaletter inkluderade (möbleringskarta finns på insidan av dörren till respektive städförråd).

Köket (Lilla Gasque)

I Köket är det fullvärdig städ som gäller. Med detta menas att lokalen ska återställas till ursprungligt skick. Observera att det enbart är sektioner och kårföreningar som kan boka köksplatser.

Kröken

I Kröken är det fullvärdig städ som gäller. Med detta menas att lokalen ska återställas till ursprungligt skick, toaletter inkluderade. Stolar och bord ska staplas/ställas på vagnar längs fönsterna (möbleringskarta finns på insidan av dörren till städförrådet).

Plan 2

På plan 2 (Puben, Gamla Matsalen, Nya Matsalen, Hyllan och Gröten) har THS en städfirma som alltid städar. Dock ska grovstäd och återmöblering alltid ske. Med detta menas att allt skräp ska slängas, alla våta fläckar ska moppas och alla möbler ska återställas enligt respektive möbleringskarta samt att alla toaletter i anslutning till den hyrda ytan ska grovstädas.

Bastun

I Bastun är det fullvärdig städ som gäller. Med detta menas att lokalen ska återställas till ursprungligt skick. Möblerna i relaxdelen ska staplas längs den vänstra väggen.